Az online kaszinók jogi háttere Magyarországon

2023. October 11.

Hazánk egy gazdag kulturális örökséggel és növekvő gazdasággal rendelkező közép-európai ország, amelynek a jogi helyzete elég összetett az online kaszinózás tekintetében. Az elmúlt években a szerencsejátékozás és az online casino magyar játékosok körében egyre népszerűbbé vált, azonban a szabályozási környezet jelentős változásokon és kihívásokon ment keresztül. Ebben a cikkben a magyarországi online kaszinók jogi helyzetét és környezetét vizsgáljuk meg, megvilágítva a jelenlegi helyzetet, a legfontosabb szabályokat, valamint az ország online szerencsejátékának jövőbeli kilátásait.

  • Történelmi háttér és a 2012. évi szerencsejáték törvény
  • Korlátozott piac és az engedélyezési folyamat
  • Jövőbeli kilátások

Történelmi háttér és a 2012. évi szerencsejáték törvény

Magyarország szerencsejáték-szabályozással kapcsolatos megközelítése az elmúlt években igen sok változáson ment keresztül. Az 1990-es évek elejéig például a szerencsejáték minden formája szigorú állami ellenőrzés alatt állt, a Magyar Nemzeti Lottótársaság (Szerencsejáték Zrt.) pedig monopóliummal rendelkezett. A piac azonban az 1990-es évek végén elkezdett megnyílni, amikor megjelentek az engedéllyel rendelkező sportfogadási és lottójáték-szolgáltatók.

2012-ben a magyar szerencsejáték-törvény jelentős fordulópontot jelentett az online szerencsejátékok szabályozásában. Ezzel az átfogó jogszabállyal ugyanis engedélyezési rendszert vezettek be az online kaszinó üzemeltetők számára, lehetővé téve számukra, hogy legálisan nyújtsák szolgáltatásaikat a magyar játékosok számára. A törvény egyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) nevezte ki az online kaszinók felügyeletéért és engedélyezéséért felelős szabályozó hatóságként.

Korlátozott piac és az engedélyezési folyamat

Bár a 2012-es szerencsejáték törvény legalizálta az online kaszinó szerencsejátékokat, olyan korlátozásokat is bevezetett, amelyek kihívást jelentettek az üzemeltetők számára a boldoguláshoz. Ez a törvény előírta ugyanis, hogy az online kaszinóknak fizikai kaszinót is létesíteniük kell Magyarországon, ami magában foglalta a szerverek és az irodák felállítását is az országban. Emellett, az üzemeltetőknek szigorú reklám- és marketing szabályokat kell betartaniuk.

Ahhoz, hogy ezek a kaszinók hazánkban is legálisan működhessenek, az online kaszinók üzemeltetőinek engedélyt kell szerezniük az imént említett NAV-tól. Ennek a folyamata szigorú átvilágítást, pénzügyi stabilitást, valamint a különböző jogi és technikai követelményeknek való megfelelést foglalja magában. Az engedélyeket jelenleg 5 évre adják ki, és az üzemeltetőknek jelentős díjakat és adókat kell fizetniük a magyar kormánynak.

Jövőbeli kilátások

Az elmúlt években Magyarországot az Európai Unió kritikával illette a szerencsejátékokra vonatkozó korlátozó szabályozások miatt. Az EU azzal érvelt, hogy ezek a szabályozások sértik az egységes európai piac elveit, mivel korlátozzák a szolgáltatások szabad mozgását. Ennek eredményeképpen Magyarországra igen nagy nyomás nehezedik, hogy úgy módosítsa a szerencsejáték-törvényeit, hogy azok megfeleljenek az uniós szabályoknak.

A magyarországi online kaszinók jövője tehát emiatt továbbra is bizonytalan. A kormány álláspontja az online szerencsejátékokkal elég vegyes, tekintve, hogy az adóból származó bevételeket kíván generálni, ugyanakkor szigorú ellenőrzéseket kívánnak fenntartani az iparág felett. A 2012-es szerencsejáték-törvény lehetséges módosításairól viták folynak azon, hogy az jobban összhangba kerüljön az uniós szabályozásokkal, és nyitottabb és versenyképesebb piacot hozzon létre.

Mindemellett, amely különös hatással lehet az iparágra, az a nemzetközi önkizárási nyilvántartás bevezetése lehet, ami lehetővé tenné a játékosok számára, hogy önként zárják ki magukat az online szerencsejáték-tevékenységekből. Ez az intézkedés arra irányul, hogy hatékonyabban kezelni tudják a szerencsejáték-függőséggel és a felelős szerencsejátékozással kapcsolatos aggodalmakat.

Összességében tehát a magyarországi online kaszinók jogi környezetét a szabályozás, az adózás és a korlátozások keveréke jellemzi. Bár az ország lépéseket tett az online szerencsejátékok legalizálása és szabályozása érdekében, a magas adókulcsok és a szigorú követelmények kihívást jelentenek a piaci szereplők számára. Ráadásul Magyarországnak az Európai Unióval való kapcsolata is nyomást gyakorolt a kormányra annak érdekében, hogy vizsgálják felül a szerencsejátékok szabályozásával kapcsolatos megközelítéseket.

Tekintve, hogy az országunk ezekkel a kihívásokkal küzd, a magyarországi online kaszinók jövője – legalábbis annak szabályozása és törvényei – igen bizonytalanok. Az biztos, hogy továbbra is minőségi kaszinókkal találkozhatunk, és a kormány számára alapvető fontosságú az, hogy megtalálja az egyensúlyt az iparágból származó bevételek generálása, valamint a tisztességes és versenyképes piac megteremtése között, amely emellett még az uniós szabályozásoknak is megfelelnek. Így hát valószínű, hogy csak az idő fogja tudni megmutatni, hogy hogyan alakul majd a hazai online kaszinók jogi háttere az elkövetkező években.

Ajánló