Foglaló vagy előleg? A szerződésben egyértelműnek kell lennie

2023. August 06.

Foglaló vagy előleg?

A foglaló és az előleg nem szinonimák, és szerződéskötés során kulcsfontosságú pontokban különböznek egymástól. Nézzük, mi a foglaló fogalma és az előleg jelentése.

Egy jó ingatlan adásvételi szerződés egyértelművé teszi a szerződés aláírásakor, hogy mekkora a foglaló mértéke (ha van) és az előleg összege. Arról, hogy melyik és milyen összegben kerüljön átadásra, a felek kölcsönösen hoznak döntést. Az esetek nagy többségében valamelyik jogcímen mindig van pénzmozgás a szerződés aláírásakor, ha pedig nincs is kimondva egy adott összegről, hogy a felek kölcsönösen foglalónak tekintik, akkor a szerződés meghiúsulása esetén előlegként funkcionál. Épp ezért, ha előleg helyett foglalót szeretnénk az eladónak átadni, ezt minden esetben, egyértelműen rögzíteni kell a szerződésben.

De mik a fő különbségek?

Előleg és foglaló szerződés útján

Mind a foglaló, mind az előleg célja ugyanaz: kötelezettségvállalás megerősítéseként szolgál, hogy mutassuk az eladó felé, bizony komolyak a szándékaink a vásárláshoz. Akár foglalót, akár előleget adunk, az minden esetben beleszámít a vételárba, így annyival kevesebbet kell majd átutalni az ingatlanvásárlás lezárásaként, amekkora összegben egyiket vagy másikat fizettük.

Nem mindegy azonban, hogy milyen jogcímen adjuk át az adott vételárrészletet, a két fogalom jogi következményei ugyanis jelentősen eltérnek egymástól, így mindkét fél felelős ismerni azokat.

Előleg jelentése

Kezdjük az egyszerűbbel: az előleg csupán a vételár egy bizonyos hányada, ami előre kifizetésre kerül. A felek a szerződést bármikor felbonthatják, az előleg ebben az esetben pedig visszajár a vevőnek. Az előleg akkor is visszafizetésre kerül, ha az ingatlan külső környezeti tényezők, például egy katasztrófa miatt semmisül meg.

Előleg mértéke

Az előleg mértéke nincsen jogilag megszabva, de mivel jogkövetkezmény nélkül jár a felmondása, ezért célszerű azt valóban letétként kezelni, mert bármikor visszajárhat. Az előleg mértéke többnyire az ingatlan 5-20%-a.

Foglaló jelentése

A foglaló esetében már számolni kell jogkövetkezményekkel. A Polgári Törvénykönyv már szankciókkal látja el a foglalót, mint szerződési biztosítékot. Ez azt jelenti, hogy a szerződés felrúgása esetén, ha a vásárló fél a szerződésbontó, akkor a foglalót elveszti, ha pedig az eladó, akkor ő a foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

Léteznek azonban olyan esetek is, amikor egyik fél sem hibás. Ilyen például, ha külső környezeti katasztrófa miatt a lakóingatlan megsemmisül. Ezt vis major helyzetnek hívjuk és ebben az esetben a foglaló mindkét félnek visszajár.

Nagyon fontos, hogy akár ügyvédi iroda segítségével, de a szerződésből egyértelműen derüljön ki, hogy a letett összeg foglalónak minősül és ezzel mindkét fél tisztában van, ellenkező esetben a foglaló előlegnek tekinthető. Nem csak ezt, de a foglaló összegét, a megfizetésének módját, határidejét, visszatérítését is le kell fektetni.

A Ptk. korábbi szabályozása szerint az átadott pénzösszeg csak akkor minősült foglalónak, ha az közvetlenül a szerződés aláírásakor, azzal egyidejűleg került átadásra. Az új Ptk. azonban már lehetőséget ad arra, hogy a foglaló előzetes megállapodás alapján az aláírástól eltérő, egyértelműen megjelölt időpontban kerüljön kifizetésre akár átutalással is, ezáltal sokkal egyszerűbbé váltak az ingatlan adásvételi szerződéskötések folyamatai. Változott a szabályozás továbbá azt illetően is, hogy mi fogadható el foglalónak. Míg korábban pénzen kívül egyéb vagyontárgyat is be lehetett számítani, az új Ptk. szerint ezt már csak pénzben lehet megfizetni. Ez szintén leegyszerűsíti a foglalóval történő elszámolást a szerződés esetleges meghiúsulása esetén.

Foglaló mértéke

A foglaló mértéke szintén nem törvényileg megszabott tétel, de általában az ingatlan 10%-ában határozzák meg. A túlzott mértékű foglalót a bíróság érvényetelenítheti, általában 20%-nál nem magasabb ez az összeg.

Az előleg visszajár, a foglaló visszakövetelése viszont nem ilyen egyszerű

A lényeg egyszerű: a foglalónak és az előlegnek eltérnek a jogkövetkezményei, ezt fentebb tisztáztuk. Fontos azonban kiemelnünk, hogy a foglaló elvesztése – vagy kétszeres visszafizetése – nem jogosít fel arra, hogy a felek önkényesen felrúgják az adott szerződést. 

Az önkényes szerződésszegés nem váltható meg a foglaló kifizetésével. Amennyiben erről van szó, úgy:

  • Az eladó nem mondhatja azt a vevőnek, hogy a foglaló kétszeresével eláll a szerződéstől, mert másik, többet fizető vevő talált. Ezzel a szerződés teljesítését ő megtagadja, és a vevő továbbra is igényelheti az adott ingatlant, nem kell elállnia a vásárlástól.
  • A vevő sem mondhatja az eladónak, hogy inkább másik házat vesz meg: az eladó a foglaló elvesztése mellett továbbra is igényelheti a vételár kiegyenlítését.

Elállásra akkor nyílik lehetőség, ha valamelyik fél nem teljesíti a szerződésbeli kötelezettségét, például a vevő nem fizeti meg a szerződésben rögzített vételárat, vagy az eladó a vételár kifizetése után nem hajlandó birtokba adni az ingatlant. 

Ház vásárlás: az előleg és az ingatlan foglaló szabályai

A fentiek alapján láthatjuk, hogy egy ingatlanvásárlás igen összetett folyamat és az alku nem csak abból áll, hogy mennyit fizetünk az ingatlanért. Fontos tisztázni azt is, hogy azt milyen formában és milyen jogcímen tesszük meg.

Vevőként akkor ragaszkodjunk a foglaló szerződésbe való beiktatásához, ha teljesen biztosak vagyunk a vásárlásban. Előleget pedig akkor, ha több ingatlan közül is válogatunk még.

Eladóként akkor válasszuk az előleget a foglalóval szemben, ha még jobb ajánlatban is reménykedünk az ingatlanra. Jó ajánlat esetén viszont érdemes a foglalót, mint lehetőséget beépíteni a szerződésbe.

Fontos azonban, hogy ha megtaláltuk álmaink házát, lakását, vagy az ideális vevőt az ingatlanunkra, minden esetben adjunk, vagy eladóként kérjünk valamilyen pénzösszeget a szándék komolyságának jeléül és ezt mindig foglaljuk írásba!

Egy ingatlant ügyvéd nélkül lefoglalni nem bölcs döntés, hiszen súlyos szankciókkal járhat. Ha pedig bizonytalanok vagyunk a folyamat lebonyolítását illetően, kérjük ingatlanszakértők segítségét, akik végig vezetnek minket a folyamaton és tapasztalatuk felhasználásával segítenek elkerülni a lehetséges buktatókat.

Ajánló

Örökölt ingatlan eladása

Örökölt ingatlan eladása

Az ingatlan öröklés, illetve az örökölt ingatlan eladása egy bonyolult folyamat, számtalan jogi, adó- és ingatlanügyi kérdéssel fűszerezve, így...

read more