Ingatlan foglaló minta – Letöltés

2022. December 15.

Ingatlan foglaló minta tartalma, letöltése

Mi az az ingatlan foglaló, és mit tartalmaz a megfelelő átvételi elismervény? Az előleggel ellentétben a foglalót egyértelműen rögzíteni kell a szerződésben, úgy, hogy mindkét fél a megállapított összeget foglalónak tekinti. Ellenkező esetben ugyanis a pénz előlegnek tekinthető.

Ingatlan foglaló minta letöltése

Mi az a foglaló?

A foglaló a kötelezettségvállalás megerősítésére szolgál, nem csak a vevő, hanem mindkét fél részéről. A foglaló összegének megállapítása nincs szabályhoz kötve: a leggyakoribb eset az, hogy a vételár 10%-ában határozzák meg, de lehet ennél alacsonyabb vagy magasabb összeg is. A túlzottan nagy foglalót (több, mint a vételár 20%-a) a bíróság érvénytelenítheti.

A szerződéses kötelezettség megléte azért fontos, mert biztosítékként szolgál a felek számára. Ingatlan foglaló letétéle után a vevő és az eladó sem állhat el a szerződéstől: ha az adásvétel ugyanis a vevő miatt hiúsul meg, akkor a vevőnek nem jár vissza a foglaló összege, ha pedig az eladó miatt szakad meg a folyamat, akkor az eladó a foglaló összegének kétszeresét köteles visszafizetni. 

Olvasson többet arról, hogy mikor van szükség foglaló vagy előleg megfizetésére.

Átvételi elismervény foglalóról 

A foglaló megfizetéséről átvételi elismervény készül. Fontos, hogy az átvételi elismervény egyértelműen határozzon arról, hogy a letétbe helyezett összeg a foglaló. Példa:

“A felek kijelentik, hogy a foglaló mibenlétét ismerik, az átvételével kapcsolatos jogkövetkezményekkel tisztában vannak. Amennyiben a szerződéskötés a tervezett határidőre a Bérlő/Vevő hibájából nem jön létre, úgy a foglalót elveszíti, ha a Bérbeadó/Eladó hibájából nem jön létre, úgy a Bérbeadó/Eladó a foglalót kétszeresen köteles visszafizetni.”

Mire kell figyelni a szerződés megkötésekor?

Fontos, hogy a szerződés megkötéséhez legalább négy ember szükséges: az eladó, a vevő és két tanú. A legtöbb interneten fellelhető foglaló minta tartalma megfelelő, és könnyen bővíthető vagy testre szabható a saját igényeinkre, akár újabb “rendelkezések” meghozatalával. 

A foglaló ma már csak pénzösszegben fizethető meg, ingóság nem fogadható el foglalóként.

A papírokat kék színű tollal kell kitölteni.

A foglaló tartalma

A felek

 • Családi és utóneve
 • (leánykori neve)
 • Személyazonosítását igazoló okmány típusa és sorszáma
 • Születési helye és ideje
 • Anyja neve

Jogi személyes esetén a

 • Cég képviselője
 • Cégjegyzékszám

A szerződés tárgya:

 • A felek tudomásul veszik, hogy a megfizetett összeg foglalóként funkcionál
 • A jövőbeli szerződés tárgya (ingatlan helyrajzi száma, tulajdoni lap)
 • A foglaló összege
 • A foglaló megfizetésének módja
 • A foglaló pénzneme

Végezetül:

 • Az aktuális dátum és helyszín
 • Tanú I. és Tanú II. neve, lakcíme, személyazonosító okmányának száma

Albérlet és ingatlan foglaló minta PDF – Letöltés

Ha a kiszemelt ingatlanunk megvásárlásakor szeretnénk elkerülni minden jogi bonyodalmat, érdemes ingatlanközvetítő iroda segítségét kérnünk, hiszen a legtöbb irodában ingatlanjogászok által elkészített dokumentumokon történik a megállapodás, ami védelmet nyújt esetleges viták esetén. Ha azonban erre nincs lehetőségünk, törekedjünk olyan dokumentum használatára, amely minden részletre kiterjed. Ilyen például az alábbi.

Foglaló minta PDF

Ajánló